Ο Χρήστος Πιερρακέας είναι Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Ανάλυση και Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής». Παράλληλα, από το 2000 μέχρι και σήμερα συνεχώς είναι Καθηγητής/Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών (1986) και το 1994 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης/των Εμπείρων Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει επίσης δύο μεταπτυχιακά πιστοποιητικά εξειδίκευσης στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (1999) και στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (2002) από το ΕΑΠ.Συνολικά έχει περισσότερα από 20 έτη διδακτική προϋπηρεσία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε περισσότερα από 24 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και ήταν ακαδημαϊκός υπεύθυνος σε 2 από αυτά, ενώ παράλληλα έχει πάνω από 25 έτη επαγγελματική εμπειρία. Έχει συν-συγγράψει 3 βιβλία και πάνω από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει περισσότερες από 1000 αναφορές στο δημοσιευμένο του έργο. Είναι μέλος της ΕΜΕ, της ΕΕΤΝ και της ΕΤΠΕ.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εφαρμογές ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σημασιολογική μοντελοποίηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών διαδικασιών, τεχνολογίες διαδικτύου στην εκπαίδευση, εκπαίδευση μέσω κινητών συσκευών, σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων για την εκπαίδευση, εκπαίδευση από απόσταση.