Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εκπαίδευσης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Πρακτικό Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εκπαίδευσης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δείτε εδώ το πρακτικό.