The academic faculty of the MSc are the following (in alphabetical order):

  • Antonopoulou Hera
  • Georgiadou Niki
  • Giannoukou Ioanna
  • Karanikola Zoi
  • Mitropoulos Ioannis
  • Mitropoulos Panagiotis
  • Panagiotopoulos Giorgos
  • Papadopoulos Dimitrios
  • Pierrakeas Christos
  • Rafailidis Apostolos

 

2022 Department of Management Science and Technology, University of Patras

Search