Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management»
(ΦΕΚ 1319/τ.Β/13-4-2020)  
το οποίο απονέμει:
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην “Διοίκηση Εκπαίδευσης” /
Master of Science (MSc) in “Education Management”.

 

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεκινά από 24/5/2021 και ολοκληρώνεται στις 25/6/2021. Τα μαθήματα ακολουθούν την δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών (σε ειδικές συνθήκες - covid όλα τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως).

e-Class
Βιβλιοθήκη

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα η ανάπτυξη στελεχών στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοικητικής Επιστήμης και της Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών/σχολικών μονάδων της χώρας καθώς και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

 

Δρ Ι. Μητρόπουλος

Ο Διευθυντής
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management
 Δρ Ι. Μητρόπουλος, Καθηγητής

 

2 διδακτικά εξάμηνα
Διπλωματική εργασία (Γ εξάμηνο)
8 μαθήματα κορμού
Υποτροφίες / δίδακτρα

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

rsz_application.jpg
Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση.
2021 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search