Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα η ανάπτυξη στελεχών στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοικητικής Επιστήμης και της Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών/σχολικών μονάδων της χώρας καθώς και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

 

Δρ Ι. Μητρόπουλος

Ο Διευθυντής
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management
 Δρ Ι. Μητρόπουλος, Καθηγητής

 

2 διδακτικά εξάμηνα
Διπλωματική εργασία (Γ εξάμηνο)
8 μαθήματα κορμού
Υποτροφίες / δίδακτρα

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

rsz_application.jpg
Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση.
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search