ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΠΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Education Management)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Education Management)

Α’ Εξάμηνο

Μάνατζμεντ / Διοίκηση εκπαίδευσης

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Αξιολόγηση στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην
Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Β’ Εξάμηνο

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργανωσιακές αλλαγές

Εκπαιδευτικό Δίκαιο - Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης

Ποσοτικές & Ποιοτικές μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική

Επιμόρφωση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων θα πρέπει να παρακολουθήσουν με επιτυχία οκτώ (8) μαθήματα, που αντιστοιχούν σε συνολικά εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ, ECTS). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ΠΜ.Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών.

 

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search