ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 (ΕΝΤΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024)

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των διδακτικών μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ.

Ειδικότερα το νέο υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων, εργαστηρίων είτε εξ ολοκλήρου δια ζώσης-όπως ίσχυε μέχρι σήμερα-, είτε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας, είτε και με τους δύο τρόπους, ανάλογα με τις επιθυμίες-ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και δεν επέχει άλλες υποχρεώσεις. Προφανώς η επαφή κυρίως με Επιστημονικά Υπεύθυνο της Διπλωματικής Εργασίας αλλά και των λοιπόν μελών της τριμελούς επιτροπής είναι αυτονόητη.

Η φοίτηση ξεκινά τον Οκτώβριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην Εκπαιδευτική Πύλη eclass του Πανεπιστημίου Πατρών. Προφέρονται δωρεάν υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων – τηλεκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών

DSC_4752_1128x400.jpg
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search