Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων α’ εξαμήνου (Χειμερινό 2021-2022)

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Παρασκευή 28/1/2022 ΩΡΑ 16.00


Μάνατζμεντ /Διοίκηση εκπαίδευσης

Παρασκευή 4/2/2022 ΩΡΑ 16.00


Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Σάββατο 5/2/2022 ΩΡΑ 9.00


Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων &
Αξιολόγηση στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.
Παρασκευή 11/2/2022 ΩΡΑ 16.00


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο ΚΕΣ 01 σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search