Ο Δρ. Ιωάννης Α. Μητρόπουλος είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εκπαίδευσης -Education Management» στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1994 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο αντικείμενο της πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων. Επί σειρά ετών έχει διατελέσει Πρόεδρος Τμήματος και έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Είναι Διευθυντής και συντονίζει τη δράση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων έχοντας αναλάβει σημαντικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα. Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο αφορά άνω των 100 πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια λαμβάνοντας άνω των 400 ετεροαναφορών. Ειδικότερα οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι δημοσιεύσεις του είναι επικεντρωμένες στη λήψη αποφάσεων με εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων μάνατζμεντ και ποσοτικών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας, του προγραμματισμού - οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών, την κατανομή και χωροθέτηση εγκαταστάσεων, καθώς και την κατασκευή στατιστικών υποδειγμάτων που αφορούν παραμέτρους ικανοποίησης, ζήτησης - χρησιμοποίησης και ποιότητας. Τέλος έχει συγγράψει βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, είναι κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος της Οργανωτικής ή/και Επιστημονικής Επιτροπής σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search