Η Νίκη Γεωργιάδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1994 αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997 έως το 2001 εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με θέμα «Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων». Το 2001 έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Τμήμα Νομικής με βαθμό «Άριστα». Από το 1997 είναι δικηγόρος, προαχθείσα σταδιακά στο Εφετείο Αθηνών το 2001 και στον Άρειο Πάγο το 2007. Από το 1997 και εντεύθεν είναι ενεργός δικηγόρος ασχολούμενη με υποθέσεις εργατικού, αστικού, ασφαλιστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Το 2008 εκλέχθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο καταργηθέν Τμήμα Λογιστικής του πρώην ΤΕΙ Πάτρας με το γνωστικό αντικείμενο «Γενικές Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου» και από το 2019 υπηρετεί στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διδακτική εμπειρία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το 2003 έως σήμερα σε προπτυχιακό επίπεδο και από το 2017 σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Για όλα τα μαθήματα έχει αναπτύξει υποστηρικτικό υλικό. Έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά Προγράμματα. Έχει πραγματοποιήσει 30 ατομικές δημοσιεύσεις, έχει συγγράψει δύο βιβλία και έχει τύχει σημαντικών αναφορών στο έργο της. Τέλος, έχει αξιόλογο διοικητικό έργο στο Ίδρυμα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Επιτροπών για θέματα διοικητικά και εκπαιδευτικά, είναι Αν. Διευθύντρια του ΠΜΣ Διοίκησης Εκπαίδευσης, Επιστημονική Υπεύθυνη στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, Μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του αυτοτελούς γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή και Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search