Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 437/27-03-2019 τ.Γ΄). Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη βελτιστοποίηση αριθμητικών αλγορίθμων και στις εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με περισσότερες από 400 αναφορές στο ερευνητικό του έργο στη διεθνή βιβλιογραφία.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search