Ο Απόστολος Ραφαηλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκοντας σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το 2019. Έχει υπάρξει Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο ΤΕΙ Πατρών και στο ΤΕΙ Ηπείρου. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία, Ισπανία, Φινλανδία, Σουηδία και στην Ουγγαρία.

Με βασικές σπουδές Οικονομολόγου, οι μεταπτυχιακές σπουδές του εντάσσονται στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής της Τεχνολογίας και ειδικότερα την Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Hδιδακτορική του διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η διατριβή αναφέρεται στο πεδίο της Οργανωσιακής Μάθησης και αφορά, ειδικότερα,την Τεχνολογική Μάθηση.

Εργάζεται κατά κύριο λόγο στα πεδία της διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας, της οργανωσιακής μάθησης, της διαχείρισης της οργανωσιακής αλλαγής, των τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, με την επιχειρηματικότητα καιμε την στρατηγική των επιχειρήσεων. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί και παρουσιαστεί σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και σε Ελληνικά και διεθνή βιβλία.

Έχει συνεργαστεί ως ερευνητής με τα Πανεπιστήμια Πατρών, Πειραιά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλίας, Κρήτης, Imperial College Λονδίνου, Γάνδης, με τα ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, ΤΕΙ Πατρών, Λάρισας και Ηπείρου, με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής, με την Γενική Δ/νση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών και με το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search