Ο Παναγιώτης Μητρόπουλος είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στο Essex University, UK. Το 2007 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο της πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, στη Σχολή Ικάρων και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και έχει περισσότερες από 900 αναφορές στο δημοσιευμένο του έργο. Η ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα εστιάζουν στην εφαρμογή σύγχρονων επιχειρησιακών μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών (Υγεία, Εκπαίδευση) καθώς και την κατασκευή στατιστικών υποδειγμάτων που αφορούν τόσο τη ζήτηση-χρησιμοποίηση των υπηρεσιών όσο και την αξιολόγηση της ποιότητας τους.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search