Γεννήθηκε στα Λεχαινά Ηλείας. Οι βασικές του σπουδές είναι στις Πολιτικές Επιστήμες και στα Παιδαγωγικά με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και του Μαρασλείου Διδασκαλείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές σπουδές του είναι στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και η Διδακτορική του Διατριβή, στο πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και της ένταξής του στην αγορά εργασίας.

Από το 1988 έως τον Δεκέμβρη του 2014 υπηρέτησε στην Α/θμια εκπαίδευση. Από το 1993 έως το 2004 ήταν Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών (Ν.Π.Δ.Δ. – Νοσηλευτικό Ίδρυμα – Κέντρο Περίθαλψης Παίδων), (Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας) και από το 2001 έως το 2003 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού- Αλφειού (Γ.Ο.Ε.Β. Π/Α) Ν.Π.Ι.Δ. (Υπουργείου Γεωργίας). Από το 1998 έως το 2007 υπηρέτησε την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ηλείας από τις θέσεις ευθύνης-ιδιότητες του Νομαρχιακού Συμβούλου, του Αντινομάρχη και του Γενικού Γραμματέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Από τον Ιανουάριο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2014 διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Από το 2006 είναι καθηγητής-σύμβουλος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο διδακτικό του έργο συμπεριλαμβάνεται, επίσης, διδασκαλία στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΤΕΙ Πατρών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ (παράρτημα Πατρών), στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Δια-Ιδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος". Από τον Ιανουάριο του 2017 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Εκπαίδευσης» του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο εντάσσεται στο πεδίο της εκπαίδευσης- επαγγελματικής ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο (Διοίκηση, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων).

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search