ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 – 2017

  • Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 10/10/2016
  • Αργία Εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς: 19/12/2016 – 08/01/2017
  • Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 29/01/2017
  • Έναρξη Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου: 06/02/2017
  • Λήξη Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου: 19/02/2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 – 2017

  • Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 20/02/2017
  • Αργία Εορτών Πάσχα: 10/04/2017 – 23/04/2017
  • Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 4/06/2017
  • Έναρξη Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου: 12/06/2017
  • Λήξη Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου: 25/06/2017