ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 – 2019

  • Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 26/10/2018
  • Αργία Εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς: 24/12/2018 – 06/01/2019
  • Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 02/02/2019
  • Έναρξη Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου: 15/02/2019
  • Λήξη Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου: 02/03/2019

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 – 2019

  • Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 08/03/2019
  • Αργία Εορτών Πάσχα: 22/04/2019 – 05/05/2019
  • Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 29/06/2019
  • Έναρξη Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου: 28/06/2019
  • Λήξη Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου: 13/07/2019