Προβλέπεται η δυνατότητα για δύο (2) πλήρεις υποτροφίες, που καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και δύο (2) μερικές, που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων.

Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων.